Internetová škola RAMAGO.NET (eŠkola)
RAMAGO.NET - skupina poskytovatelů služeb v BOZP a PO

GDPR - jak nakládáme s osobními údaji

Aktuálně archivujeme všechna data, která jste nám zadali. Od 25.5.2018 se však v souvislosti s GDPR nakládání s osobními údaji poněkud mění a zde máte krátký průřez tím, co se bude dít v rámci eŠkoly.

Jaká data budeme od 25.5.2018 sbírat a proč?

Osobní údaje správců školení v jednotlivých firmách jsou našimi daty a proto jsme z hlediska GDPR správcem osobních údajů. S jednotlivými správci školení potřebujeme komunikovat, občas vyzvat k akci (např. vytištění zapomenutých školení), poslat informace o změnách v eŠkole, přeposlat přihlašovací údaje. Data slouží k plnění smlouvy, nepotřebujeme k nim tedy souhlas. Jedná se o jméno a příjmení kontaktní osoby, zaměstnavatele a email.

Osobní údaje absolventů školení patří jednotlivým zaměstnavatelům a my jsme jejich zpracovatelem a chováme se k nim nejzodpovědněji, jak umíme (nevytváříme zbytečné kopie kromě sledovaných záloh, nevyužíváme data k jinému účelu, než k jakému jste je svým zaměstnavatelům poskytli, komunikace se systémem správy probíhá šifrovaně). Zaměstnavatelé, coby správci, používají tato data na základě zákona, tedy ani oni nepotřebují souhlas.

Povinné údaje:

Jméno a příjmení
Datum narození - slouží k rozlišení duplicitních jmen v rámci firmy

Nepovinné údaje:

Pracovní zařazení
Pobočka
E-mail - potřebujeme jej k přímé komunikaci ohledně konkrétního školení (dali jste do zpětné vazby informaci, na kterou se Vás chceme doptat). Pokud e-mail nezadáte a dojde k této situaci, počítejte s tím, že nám jej předá správce školení, a to na základě plnění smlouvy, tedy bez nutnosti souhlasu.

Co se bude dít s daty dál?

Po 25.5.2018 budou zadané e-maily u jednotlivých školení mazány, jakmile bude zjevné, že je nepotřebujeme, nejčastěji při tisku školení Vaším správcem školení. Nebude-li s Vámi lektor chtít na téma školení komunikovat, po vygenerování osvědčení o úspěšném absolvování školení se e-mail automaticky vymaže.

Doposud zadané emaily u jednotlivých školení budou jednorázově vymazány.

Ostatní data jsou sbírána k naplnění zákonné povinnosti zaměstnavatele a proto v systému zůstanou po dobu uloženou právním předpisem nebo interním předpisem jednotlivých zaměstnavatelů. Počítejte s tím, že to bude nejméně 5 let.

© 1997-2019 RAMAGO.NET

Poštovní adresa: RAMAGO.NET, Bořivojova 878/35, Praha 3, CZ-13000
Telefony: +420-776.322.626, +420-776.726.246
E-mail: zakaznik(zavináč)ramago.net